110. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET

Data spotkania: 18 Sep 2018

Materiały:

C# language evolution - Mariusz Bojkowski

Dwa oblicza szybkości: czyli jak i dlaczego łączyć C++ z C# - Zygfryd Wieszok