108. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET

Data spotkania: 17 Apr 2018

Materiały:

Reactive Extensions - wzorzec obserwatora, czyli programowanie sterowane zdarzeniami - Krzysztof Owsiany

3W of Azure Service Fabric. Why, where and when we need to use it - Aleksandr Riabov