93. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET

Data spotkania: 17 Jan 2017

Materiały:

OzCode - Łukasz Kurzyniec

Was Steve Jobs stressed Out? - Adrian Stefaniak

Learning new language/framework - Paweł Klimczyk