80. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET

Data spotkania: 20 Oct 2015

Materiały:

Stanowe aplikacje webowe - Bartosz Spytkowski

Wystartuj z GITem w następnym projekcie - Krzysztof Morcinek