66. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET

Data spotkania: 18 Jun 2014

Materiały:

Focus on Architecture: Does great power come with great responsibility? - Barbara Fusińska

Get the job done - Mirosław Pragłowski